Twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer

Wat wordt het dga-pensioen in de toekomst? Al enige jaren praat men over een aanpassing van het pensioen in eigen beheer. Op 1 juli heeft de staatssecretaris nu de uitwerking van twee alternatieven naar de Kamer gestuurd.

Pensioen-Sparen-Meesterwerk-voor-OndernemersDe eerste variant, de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve (OBR), is een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarbij belastingvrij vermogen wordt gereserveerd voor de toekomstige oudedagsvoorziening van de dga, zonder dat in de opbouwfase al juridisch afdwingbare rechten aan de dga worden toegekend. De vennootschap heeft dus geen verplichting ten opzichte van de dga om de reserve om te zetten in een oudedagsvoorziening. Het gereserveerde bedrag kan uiteindelijk worden aangewend voor de aanschaf van een lijfrente of voor gelijkmatige uitkeringen gedurende twintig jaar.Lees meer »