In beeld: verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht-Meesterwerk-voor-OndernemersHet verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringsnemer en/of de verzekerde. Een verzekeringsovereenkomst is een kansovereenkomst. Dit betekent dat de verzekering een financiële bescherming is tegen een onzeker voorval, maar waarbij het van verscheidene factoren afhankelijk is of er wordt uitgekeerd.Lees meer »

In beeld: strafrecht

Strafrecht-rechtsgebied-ondernemers-Meesterwerk-voor-Ondernemers-2015Strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging kan worden gerealiseerd. Veel ondernemers denken dat het strafrecht ver bij hen vandaan staat, maar het blijft belangrijk dat ondernemers alert zijn. Iedere ondernemer kan in bepaalde situaties in aanraking komen met strafrecht.Lees meer »

In beeld: milieuwetgeving

Milieuwetgeving-ondernemerszaken-Meesterwerk-voor-ondernemersBij milieuwetgeving wordt de wetgeving bedoeld die wil zorgen voor een goede balans tussen gebruik en behoud van de leefomgeving. Het gaat daarbij met name om de leefbaarheid voor mens, dier en plant. Milieuwetgeving is een nauwkeurig rechtsgebied wat constant aan veranderingen onderhevig is.

Ondernemers hebben met hun bedrijf te maken met milieuvoorschriften. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.Lees meer »