Het personeelsdossier

Wanneer u personeel in dienst heeft, heeft u te maken met personeelsdossiers. In een goed personeelsdossier worden alle belangrijke gegevens over je personeel gebundeld in een map. Dit zorgt ervoor dat bepaalde personeelsvragen vanuit externe organisaties als het UWV makkelijk beantwoord kunnen worden. Het zorgt tevens voor een goede houvast wanneer u een personeelslid wilt ontslaan, bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren.Lees meer »

In beeld: Arbowetgeving

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met Arbowetgeving. Het uitgangspunt van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is zorgen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betekent dat uw personeel moet kunnen werken in een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kunt u denken aan beleid omtrent lichamelijke en psychische belasting en beleid omtrent eventuele schadelijke stoffen, straling en besmetting.Lees meer »

In beeld: arbeidsrecht

Arbeidsrecht-Meesterwerk-voor-Ondernemers-Blog-2015Bij het in dienst hebben van personeel heeft u automatisch te maken met arbeidsrecht. Arbeidsrecht is het geheel van regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Vanaf het moment dat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen twee partijen, is er sprake van arbeidsrecht.

Het doel van arbeidsrecht is in eerste instantie om de werknemer te beschermen. Dit is zo ontstaan om te voorkomen dat werkgevers eenzijdig alle eisen mogen bepalen. De relatie tussen de werkgever en de werknemer is nooit gelijkwaardig.Lees meer »