In beeld: portretrecht

Beelden spreken meer dan woorden. Veel bedrijven maken gebruik van beelden, waaronder foto’s van mensen. Of het nu gaat om een zakenman op een pagina van een uitzendbureau, een foto van gezin op de voorpagina van een Ikea folder, of een tuinierende vrouw in een plantenmagazine.

Wanneer bedrijven foto’s van mensen gebruiken in hun publicaties, krijgen ze te maken met portretrecht. Veel ondernemers begrijpen niet precies hoe het portretrecht in elkaar zit en wat ze wel en niet mogen. Dit artikel gaat hier verder op in.Lees meer »

In beeld: milieuwetgeving

Milieuwetgeving-ondernemerszaken-Meesterwerk-voor-ondernemersBij milieuwetgeving wordt de wetgeving bedoeld die wil zorgen voor een goede balans tussen gebruik en behoud van de leefomgeving. Het gaat daarbij met name om de leefbaarheid voor mens, dier en plant. Milieuwetgeving is een nauwkeurig rechtsgebied wat constant aan veranderingen onderhevig is.

Ondernemers hebben met hun bedrijf te maken met milieuvoorschriften. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.Lees meer »

In beeld: intellectueel eigendom

Intellectueel-Eigendom-Rechtsgebied-Meesterwerk-voor-OndernemersIntellectueel eigendom heeft betrekking op het beschermen van creaties. Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs beschermen hun uitgewerkte ideeën tegen kopiëren. Het intellectueel eigendom kent verschillende deelgebieden.

Octrooirecht
Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. Hiermee bent u de enige gerechtige om deze uitvinding te maken. Om een octrooi op een uitvinding aan te kunnen vragen, moet u aan drie voorwaarden voldoen.Lees meer »

ICT-Recht-Rechtsgebied-Ondernemers-Informatie-Meesterwerk voor Ondernemers-banner

In beeld: ICT-recht

ICT-Recht-Rechtsgebied-Ondernemers-Informatie-Meesterwerk voor OndernemersVandaag de dag kunnen we niet meer zonder de digitale en elektronische omgeving. ICT, internet, telecommunicatie, allemaal complexe gebieden binnen het ICT-recht. Het is een rechtsgebied waar continu veranderingen en wijzigingen worden doorgevoerd.

Voor ondernemers zijn al deze wijzigingen en juridische verplichtingen lastig bij te houden, terwijl ze zich wel steeds meer begeven in de digitale wereld met webwinkels en digitale overeenkomsten. Voor ondernemers is het dus van belang om de kennis in huis te halen of in ieder geval toegang te hebben tot de juiste kennis. Met aangesloten advocaten die gespecialiseerd zijn in ICT-recht kan Meesterwerk voor Ondernemers ondersteuning bieden in dit vakgebied. Of het nu gaat om auteursrechtelijke bescherming, privacybescherming, virtueel ondernemen of cybercriminaliteit.Lees meer »

In beeld: aansprakelijkheidsrecht

Ondernemen is risico’s nemen en risico’s nemen is verbonden met aansprakelijkheid. Een ondernemer kan op veel gebieden aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zijn vanwege opgelopen schade door eigen handelen, maar ook voor schade die is ontstaan door een andere oorzaak.

De volgende oorzaken zijn redenen voor aansprakelijkheid:

  • Personeel
  • Niet ondergeschikten
  • Gebouwen
  • Gebrekkige producten
  • Milieuschade
  • Schade aan eigen werknemers

Lees meer »