In beeld: strafrecht

Strafrecht-rechtsgebied-ondernemers-Meesterwerk-voor-Ondernemers-2015Strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging kan worden gerealiseerd. Veel ondernemers denken dat het strafrecht ver bij hen vandaan staat, maar het blijft belangrijk dat ondernemers alert zijn. Iedere ondernemer kan in bepaalde situaties in aanraking komen met strafrecht.Lees meer »

In beeld: contractenrecht

Contract-Meesterwerk-voor-OndernemersHet contractenrecht heeft te maken met wetten en regels op het gebied van contracten en overeenkomsten. Als ondernemer sluit u regelmatig contracten met bijvoorbeeld toeleveranciers, afnemers, medewerkers, adviseurs, de overheid, huurders, verhuurders, en ga zo maar door. Door het sluiten van een contract of overeenkomst is het voor beide partijen duidelijk wat de gemaakte afspraken zijn en wat er van ieder wordt verwacht. Overeenkomsten dragen voor een groot deel bij aan het soepel verlopen van afspraken en ze werken conflictvoorkomend.Lees meer »

In beeld: bouwrecht

Bouwrecht-Rechtsgebied-Informatie-Meesterwerk-voor-Ondernemers-2015Onder het bouwrecht vallen vrijwel alle zaken die met ‘bouwen’ te maken hebben. Bouwrecht is het geheel van rechtsregels in Nederland, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Daarbij kunt u denken aan contracten van aanneming van (bouw)werk, geschillen met en tussen onderaannemers, aannemers en architecten, geschillen tussen opdrachtgever en bouwer, vertragingsschade of aansprakelijkheid.Lees meer »

In beeld: bestuursrecht

https://meesterwerkvoorondernemers.files.wordpress.com/2015/07/bestemmingsplan-ruimtelijke-ordening-bestuursrecht-meesterwerk-voor-ondernemers-2015.jpgHet bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid. Met ‘de overheid’ kan de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of een waterschap worden bedoeld.  In het bestuursrecht staat beschreven aan welke regels de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van subsidie of het verlenen van een vergunning.

Lees meer »